بانک مقاله و پایان نامه حسابداری و مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی در سایت www.accpapers.com خرید، سفارش پایان نامه، سفارش پروپزال و مقاله و تحلیل های آماری پایان نامه ها و مطالعات حسابداری در www.accpapers.com
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی پایان نامه حسابداری مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه نرم افزار حسابداری

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه با عنوان: عدم تقارن اطلاعاتی, اهرم مالی و ارزش شرکت: آیا بحران و رشد تاثیر گذارند؟

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه با عنوان: عدم تقارن اطلاعاتی, اهرم مالی و ارزش شرکت: آیا بحران و رشد تاثیر گذارند؟

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه با عنوان: عدم تقارن اطلاعاتی, اهرم مالی و ارزش شرکت: آیا بحران و رشد تاثیر گذارند؟

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی سال 2016 با عنوان "مقاله عدم تقارن اطلاعاتی, اهرم مالی و ارزش شرکت: آیا بحران مالی و رشد شرکت تاثیر گذارند؟" به منظور استفاده در پژوهش ها و پایان نامه های حسابداری و مالی و انتخاب موضوع پایان نامه:

ما با استفاده از نظریه های سلسله مراتبی و هزینه نمایندگی به ارزیابی این نکته خواهیم پرداخت که عدم تقارن اطلاعاتی تا چه میزان بعنوان عامل تعیین کنندۀ ارزش شرکت مطرح است و رابطه مذکور تا چه میزان مشروط به سطح اهرم مالی شرکت می‌باشد. ما همچنین اثر عدم تقارن اطلاعاتی را بر ارزش شرکت طی دوره پیش از بحران 2007/2009 و پس از این دوره و برای شرکت‌هایی با فرصت‌های رشد پایین و بالا مورد ارزیابی قرار دادیم. یافته‌های تجربی ما که با استفاده از نمونه بزرگی از شرکت‌های بریتانیایی بدست آمده, بیانگر آنست که عدم تقارن اطلاعاتی اثرات منفی بر ارزش شرکت می‌گذارد و اینکه این اثر با اهرم شرکت کاهش می‌یابد. ما همچنین دریافتیم که اهرم دارای اثر منفی بر ارزش شرکت دارد واینکه اثر نهایی اهرم در مورد شرکت‌هایی که عدم تقارن اطلاعاتی دراند, پایین‌تر است. علاوه بر این, ما دریافتیم که رابطه میان عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت در دوره پس از بحران مشهودتر از دوره قبل از بحران است. در انتها ما نشان داده‌ایم که اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر ارزش شرکت, در مورد شرکت‌هایی که فرصت‌های رشدبالا (پایین) دارند, بیشتر (کمتر) است.

کلمات کلیدی مقاله انگلیسی حسابداری: عدم تقارن اطلاعاتی؛ اهرم؛ ارزش شرکت؛ بحران مالی؛ بریتانیا

((جهت مطالعه مطالب و مقالات مرتبط با پایان نامه حسابداری، مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه، نرم افزار حسابداری به سایت www.accpapers.com مراجعه نمایید))   

ترجمه تخصصی حسابداری مقاله عدم تقارن اطلاعاتی, اهرم مالی و ارزش شرکت: آیا بحران و رشد تاثیرگذارند؟ - بخش مقدمه:

گزاره اصلی و کانونی نظریه سلسله‌مراتبی مایرز (1984) ناظر بر این نکته است که میزان اطلاع مدیران بعنوان نماینده سهامداران در مورد وضعیت مالی شرکت بیش از اطلاع بازار است. از این‌رو، شرکت‌ها بمنظور به حداقل رساندن هزینه‌های انتخاب اشتباه تامین مالی خارجی سعی می‌کنند تا با استفاده از منابع ایجاد شده داخلی و سپس از طریق بدهی و نهایتا از طریق سهام اقدام به تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید نمایند. به عبارت دیگر، شرکت‌ها سعی می‌کنند از تامین مالی سلسله مراتبی پیروی کنند؛ در این روش بدهی نسبت به سهام از اولویت برخوردار است. ادبیات تجربی موجود از این دیدگاه حمایت می‌کند. در عرصه مالی شرکتی، پژوهش درمورد عدم تقارن اطلاعاتی مایرز (1984) کمک شایانی در در دهه گذشته به این حوزه کرده و محققان اهداف گوناگونی را دنبال کرده‌اند. از اصلی‌ترین آن‌ها اثر عدم‌تقارن اطلاعاتی بر اوراق انتشار بدهی و دسترسی به بدهی عمومی، ارزش بازار اندوخته نقدی شرکتی، تفاوت نرخ سود اوراق قرضه شرکتی و تصمیمات ماالی شرکتی بوده است.

مجموعا، بنابر آنچه از ادبیات مشاهده شد، شواهد علمی نشان مید‌هد که انباشت دانش حول مساله عدم تقارن اطلاعاتی بسیار زیاد بوده است. با اینحال، در عرصه پژوهش مالی شرکتی هنوز خلا‌هایی از جهت دانش کلیدی وجود دارد. اولا ادبیات تحقیق تاکنون نتوانسته است اثرات مشترک عدم تقارن اطلاعاتی و اهرم مالی را بر ارزش شرکت روشن سازد.؛ از این‌رو فهم امکان تعامل میان عدم تقارن اطلاعاتی و اهرم هنوز کشف نشده است. ثانیا اثر عدم تقارن اطلاعاتی قبل و بعد از بحران مالی 2007/2009  هنوز نیازمند توجه بیشتری از سوی محققان است. ثالثا شواهد مربوط به اثر مشترک عدم تقارن اطلاعاتی و فرصت‌های رشد بر ارزش شرکت نیز بسیار اندک است.

استدلال مهم ارائه شده در مطالعات مایرز (1984) و مایرز و ماژلوف (1984) ناظر بر این نکته است که عدم تقارن اطلاعاتی عامل محرک بسیاری از تصمیمات مالی شرکتی است. زمانیکه داخلی‌های شرکت درباره عملکرد آتی، اطلاعات بیشتری نسبت به اطلاعات موجود عمومی بدست آورند، سرمایه‌گذاران قادر نخواهند بود که کیفیت فاندمنتال شرکت را بدرستی ارزیابی نمایند. بدین ترتیب در شرکت‌هایی که عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد شود و نیازمند تامین مالی خارجی هستند، هزینه‌های حقوق صاحبان سهام بالاتر خواهد بود. بنابراین می‌توان انتظار داشت که در شرایط برابر، شرکت‌های برخوردار از عدم تقارن اطلاعاتی ، سرمایه‌گذاری‌های غیربهینه داشته باشند که این مساله بر ارزش شرکت اثر مخربی خواهد داشت.

با اینحال فرضیه فوق به رابطه میان عدم تقارن اطلاعاتی و تصمیمات تامین مالی توجه ندارد. درواقع، نظریه سلسله مراتبی بر اساس سطح عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها، رفتار تامین مالی آن‌ها را مشروط می‌کند. این نظریه بیان می‌کند که تامین نیازهای تامین مالی خارجی از طریق اهرم بجای توسل به سهام خارجی می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های انتخاب اشتباه حاصل از عدم تقارن اطلاعاتی شود؛ تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، بدهی ارزانتر از سهام خارجی تمام می‌شود. یعنی تامین مالی از طریق بدهی می‌تواند مشروط بر شدت عدم تقارن اطلاعاتی، ارتقاء دهنده ارزش شرکت باشد. تحت شرایط اطلاعاتی نامتقارن، فاصله میان هزینه و بدهی و هزینه سهام می‌تواند بیشتر شود (به نفع قبلی). از این‌رو، در حالت تعادل، یک سطح اهرمی بهینه وجود خواهد داشت که در آن نقطه هزینه تامین مالی خارجی بطور کل کمینه خواهد شد.

استنباطی که استدلال فوق می‌توان داشت این است که عدم تقارن اطلاعاتی و اهرم مالی در تعامل پویا با یکدیگر بر ارزش شرکت تاثیر می‌گذارند. این مقاله بر مبنای همین موضوع بکر استوار است. قبل از هرچیز ما میزان اثر عدم تقارن اطلاعاتی را بر ارزش شرکت و میزان مشروط بودن این رابطه را بر سطح اهرم مالی مورد بررسی قرار خواهیم داد. ما همچنین اثر نهایی اهرم را بر ارزش شرکت بر حسب شدت عدم تقارن اطلاعاتی مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. ما علاوه بر این اثر عدم تقارن اطلاعاتی را بر ارزش شرکت، مشروط به پیش از دوره و پس از دوره بحران کرده‌ایم، چراکه هزینه‌های نهایی انتخاب اشتباه در طول این دو دوره انتظار می‌رود که با یکدیگر متفاوت باشد. ما نهایتا اثرات عدم تقارن اطلاعاتی بر ارزش شرکت‌هایی که از فرصت‌های رشدی متفاوتی برخوردارند را از یکدیگر متمایز خواهیم کرد. شرکت‌هایی که فرصت‌های رشد زیادتری دارند، احتمالا ارزش‌گذاری آن‌ها مشکل‌تر و نیازمند تامین مالی خارجی بیشتری هستند.

یافته‌های این مقاله بیانگر آنست که عدم تقارن اطلاعاتی اثر منفی بر ارزش شرکت دارد و اثر معکوس عدم تقارن اطلاعاتی بر ارزش شرکت بطورمعناداری توسط سطح اهرم تعدیل می‌شود. علاوه بر این، ما دریافتیم که اهرم مالی دارای اثر معکوس بر ارزش شرکت است و اینکه این اثر توسطعدم تقارن اطلاعاتی تعدیل می‌شود. درکل، یافته‌های ما با مفروضات اصلی نظریه سلسله مراتبی سازگار است. ما همچنین نشان دادیم که اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر ارزش شرکت در دوره پس از بحران شدیدتر از دوره پیش از بحران است. نهایتا ما نشان دادیم که اثر عدم تقارن اطلاعاتی برای شرکت‌هایی که فرصت‌های رشد بلاتری (پایین‌تری) دارند، بیشتر (کمتر) است.

نوآوری ما به ادبیات مالی به سه طریق بوده است. اولا این مقاله با مشروط کردن رابطه میان ارزش شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی به سطح اهرم مالی شرکت‌ها شواهد دست اولی درمورد میزان ارزش آفرینی مفروضات اساسی نظریه سلسله مراتبی قراهم می‌آورد. ثانیا، این مقاله با رزیابی اثر متمایز عدم تقارن اطلاعاتی بر ارزش شرکت در قبل و بعد از بحران، میزان بهبود آگاهی سرمایه‌گذاران بواسطه بحران 2007 تا 2009 درباره رفتار انتقال ریسک و افت مانیتورینگ را روشن می‌سازد. نهایتا این مقاله شواهدی از حساسیت رابطه ارزش شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی به فرصت‌های رشد ارائه می‌دهد. ما به شواهدی دست یافتیم مبنی بر اینکه در فرصت‌های رشد، هزینه‌های انتخاب منفی و تنظیم قرارداد افزایش می‌یابد. علاوه بر این، مطالعه ما بخشی از بدنه روبه رشد ادبیات تحقیق است و بر عدم تقارن اطلاعاتی در پژوهش مالی شرکتی تاکید می‌ورزد.

باقی این مقاله بدین قرار سازمانن یافته است: بخش 2 مروری دارد بر ادبیات مربوطه و استخراج فرضیه قابل آزمون. در بخش ، نمونه، طرح تحقیق و اندازه‌گیری متغیرهای کلیدی را مورد بحث و برری قرار می‌دهیم. بخش 4 نتایج رگرسیون و بررسی استواری را ارائه می‌دهد. نهایتا در بخش 5 نتیجه‌گیری می‌کنیم.

((جهت مطالعه مطالب و مقالات مرتبط با پایان نامه حسابداری، مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه، نرم افزار حسابداری به سایت www.accpapers.com مراجعه نمایید))

 

در سایت موسسه پژوهشی حسابداری آمارکده (Www.accpapers.com)، بخش های زیر در حال تکمیل و به رو رسانی میباشد:

از آنجایی که سایت عنوان شده با محوریت حسابداری و مباحث مرتبط آماده و عرضه شده است، لذا بخش های مختلف آن نیز اشاره به موضوعات متنوع حسابداری دارد، بخش هایی نظیر پایان نامه حسابداری که به ارائه پایان نامه های حسابداری کار شده توسط دانشجویان و پژوهشگران داخلی، پرداخته و دانشجویان می توانند برای مطالعه و استفاده از پژوهش های پیشین اقدام به خرید و دانلود پایان نامه حسابداری مورد نظر خود نمایند. مطالعه مقالات و پژوهش های قبلی در انتخاب صحیح مسیر پژوهش بسیار مهم می باشد، در انتهای هر پژوهش و پایان نامه محقق پیشنهادهای خود را برای پژوهشهای آتی ارائه می کند که می تواند، کمک بسیاری برای انتخاب موضوعات پژوهش نماید. همچنین اصولا انتخاب موضوع برای پایان نامه حسابداری و مقاله حسابداری به صورت شانسی و تصادفی میسر نخواهد شد، و بایستی مطالعات گوناگون از نتایج کار محققین پیشین صورت گیرد تا در نهایت سوالات و در راستای آن فرضیه های جدیدی به ذهن پژوهشگر خطور کند.

در ایران به دلایل گوناگون مسیر پژوهش و پایان نامه، از مطالعه مقالات خارجی شروع می شود، این شیوه پژوهش که توسط اساتید این مرز و بوم پیاده شده است، بدین صورت می باشد که دانشجو با انتخاب مقاله انگلیسی حسابداری، که اصطلاحا مقاله بیس انگلیسی حسابداری نیز به آن می گویند، و مطالعه آن اقدام به انتخاب موضوع پایان نامه و پژوهش می کند، عواملی که بایستی دانشجو در انتخاب موضوع از روی مقاله انگلیسی حسابداری کند به شرح زیر می باشد:

1- بررسی محتوای مقاله از نظر مشابهت موضوعی با پایان نامه های حسابداری کار شده در داخل

2- بررسی متغیرهای مقاله و نحوه اندازه گیری آنها از نظر قابلیت جمع آوری اطلاعات مرتبط با همان متغیر

3- بررسی جامعه آماری مورد نظر مقاله از نظر قابلیت دسترسی به جامعه مشابه در ایران

4- بررسی بازه های زمانی مورد نظر مقاله از نظر دسترسی به اطلاعات متغیر در آن بازه زمانی

5- بررسی فرضیات پژوهش از نظر امکان طرح چنین فرضیاتی در بازار سرمایه ایران (به دلیل شرایط و قوانین خاص موجود در هر کشور)

6- بررسی امکان اجرای مقاله به صورت عینا و یا تعدیل و هماهنگ سازی شرایط مقاله با شرایط داخلی ایران

پس از انتخاب مقاله و انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری، دانشجو مقاله انگلیسی مورد نظر را کامل ترجمه کرده و فرضیات، متغیرها، مبانی نظری (البته نیاز به مقالات و پایان نامه های دیگری نیز برای تکمیل مبانی نظری دارد)، پیشینه تحقیق و روشهای آماری استفاده شده در مقاله را استخراج میکند، در سایت موسسه پژوهشی حسابداری آمارکده دانشجوی و محقق حسابداری می تواند برای ترجمه تخصصی حسابداری متون مورد نظر مراجعه کرده و از بخش مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه، مقاله مورد نظر را انتخاب و ترجمه آن را خریداری نماید و یا چنانچه مقاله مورد وی در سایت موجود نبود می تواند با ثبت نام در سایت از بخش پنل کاربری تیکت درخواست خود را از قسمت پشتیبانی ثبت کند تا همکاران سریعا در برنامه قرار دهند.

ادامه مراحل پایان نامه حسابداری بعد از انتخاب موضوع و استخراج مطالب مورد نظر از روی مقاله بیس، بستگی به توانایی دانشجو و میزان راهنمایی استاد وی دارد، به طوریکه دانشجو بای بتواند مساله موجود در مقاله را شناسایی کند و آنرا به شرایط داخل بازار سرمایه رابط دهد تا اجرا و انجام پژوهش در ایران جنبه منطقی داشته باشد، این مرحله خود بخش بیان مساله و اهمیت موضوع پایان نامه را شکل می دهد که هم در پروپزال و هم در فصل اول بیان می شود،... همچنین بعد از گذر از فصول 1 و 2 پایان نامه در فصل سوم باید دانشجو بتواند روشهای آماری مورد نیاز برای آزمون فرضیات تحقیق را شناسایی کند و در این راستا در فصل 4 علاوه بر استخراج اطلاعات متغیرهای مورد نیاز اقدام به استفاده از نرم افزارهای آماری برای حل فرضیه نماید.

موسسه پژوهشی حسابداری آمارکده با تیمی مجرب و متشکل از پژوهشگران حسابداری و مالی، می تواند در طول انجام پایان نامه و پژوهش در کنار دانشجویان حسابداری و مالی باشد، موسسه پژوهشی حسابداری آمارکده فقط و تنها موضوعات مرتبط با حسابداری و مالی و حسابرسی را مشاوره و انجام می دهند، چرا که اعتقاد بر این است که تجربه در مر پژوهش بسیار مهم بوده و در این دنیای کاملا متغیر و رو به رشد و پیشرفت آگاهی یافتن و راهنمایی کردن در همه زمینه و رشته ها کاری غیر ممکن می باشد و جز تلف کردن وقت پژوهشگر و سودجویی نتیجه دیگری نخواهد داشت.

 

((جهت مطالعه مطالب و مقالات مرتبط با پایان نامه حسابداری، مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه، نرم افزار حسابداری به سایت www.accpapers.com مراجعه نمایید))

 

نرم افزار حسابداری

برای مشاهده مقالات و مطالب مرتبط با نرم افزارهای حسابداری می تواند در داخل سایت بر روی عبارت و دسته بندی نرم افزار حسابداری کلیک نمایید. در این دسته بندی، به تشریح و بررسی مطالبی در خصوص انواع نرم افزارهای حسابداری و مقایسه انها و همچنین، معیارهای انتخاب یک نرم افزار حسابداری مناسب نیز ارائه شده است.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 890,000 ریال
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
information-asymmetry_627980_9240.zip1 MB

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی : انگیزه های مدیران اجرایی (مدیران موظف) و سیاست تقسیم سود

برای مشاهده مجموعه کامل مقالات بیس انگلیسی حسابداری و مالی جهت انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مشاهده و خرید مقالات انگلیسی حسابداری سالهای 2015 و 2016 با ترجمه فارسی و مشاهده و خرید پایان نامه های حسابداری و مالی و مبانی نظری و پیشینه موضوعات حسابداری و همچنین مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی، جهت مطالعه و استفاده در پژوهش های خود به سایت www.accpapers.com& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 89,000 تومان

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی: مدیریت سود، ساختار حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه

برای مشاهده مجموعه کامل مقالات بیس انگلیسی حسابداری و مالی جهت انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مشاهده و خرید مقالات انگلیسی حسابداری سالهای 2015 و 2016 با ترجمه فارسی و مشاهده و خرید پایان نامه های حسابداری و مالی و مبانی نظری و پیشینه موضوعات حسابداری و همچنین مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی، جهت مطالعه و استفاده در پژوهش های خود به سایت www.accpapers.com& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 89,000 تومان

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی: همزمانی شدید قیمت سهام در بازار سهام چین

برای مشاهده مجموعه کامل مقالات بیس انگلیسی حسابداری و مالی جهت انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مشاهده و خرید مقالات انگلیسی حسابداری سالهای 2015 و 2016 با ترجمه فارسی و مشاهده و خرید پایان نامه های حسابداری و مالی و مبانی نظری و پیشینه موضوعات حسابداری و همچنین مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی، جهت مطالعه و استفاده در پژوهش های خود به سایت www.accpapers.com& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 89,000 تومان

نرم افزار حسابداری و مشاوره خرید نرم افزار مناسب

نرم افزار حسابداری و مشاوره خرید نرم افزار مناسب نرم افزار حسابداری و مشاوره خرید نرم افزار مناسب مجموعه مقالات منتشر شده در دنیای اینترنت در ارتباط با نرم افزار حسابداری، معرفی آنها، مشاوره در زمینه خرید نرم افزار حسابداری مناسب کسب و کارهای کوچک، انواع نرم افزارها، معیارهای انتخاب یک سیستم حسابداری مناسب، ویژگی های نرم افزارهای حسابداری خوب و مناسب، توقعات کارفرمایان از نرم افزارهای حسابداری، نظرات مدیران معروف بین المللی در مور ...

توضیحات بیشتر - دانلود 199,000 تومان